Norge skal fylles med bønn!

Dager med velsignelse

image

I etterkant av GLOBAL BØNNEDAG oppmuntres troende til å sette hender og føtter på bønnene, dele evangeliet og vise praktisk kristen nestekjærlighet.

Hva har Gud lagt på hjertet ditt/deres i den tiden siste tiden av bønn og omvendelse? Hva har han minnet deg/dere om? Det er tid for å gjøre noe med det.

Bibelen er full av oppmuntringer til godhet og Titus 2,14 sier at Jesus «ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger

Titus 3,8-9 sier videre:

«Det er et troverdig ord, og dette skal du innprente, for at de som tror på Gud må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene.

Men tåpelige stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttige og meningsløse.»

Folk lengter etter godhet, så la dem oppdage Guds godhet gjennom deg! 

«Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.» Matteus 5,16

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem.» Efeserne 2,10

Det er tid for godhet uttrykt i handling.

Tekst: LAO
Bibelsitater hentet fra NB88.

Godhet inspirerer mer godhet

Les her