Norge skal fylles med bønn!

12 dager bønn for ledere: Nød for mennesker – dag 7

«… jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.» Rom 9,2 (NB88)

Paulus gråt over sitt folk jødene, og lengtet og ba om at de skulle bli frelst. Det var en sterk indre drivkraft som gjorde at han var villig til å tåle urettferdig behandling og lidelse for å vinne sitt folk. Himmelens kjærlighet hadde overvunnet apostelen.

«Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» Rom 10,1 (NB88)

Men Paulus var ikke bare opptatt av jødenes redning, han ville som sin Mester at: «alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse» (1 Tim 2,4b).

Be om:

  • At kristne ledere får nød for jødefolkets frelse
  • At kristne ledere får tilbake den første kjæligheten til Jesus og nød for mennesker
  • At kristne ledere stadig skal overgi seg til en sterkere og sterkere bønnebyrde for alle menneskers frelse

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for alle de hellige.» Rom 8,26-27 (NB88)

NORGE SKAL FYLLES MED BØNN!

BFN