Norge skal fylles med bønn!

Et profetisk kall til enhet mellom generasjonene