Norge skal fylles med bønn!

Mange søkte frelse på Håpets festival