Norge skal fylles med bønn!

Velsignelse over ditt kall