Norge skal fylles med bønn!

Blogg

20
jul

«Det gamle evangeliet er stadig nytt og friskt for den som får høre det. Det møter våre dypeste lengsler, frir oss fra våre mørkeste synder og gir oss håp der vi ikke kan se noen utvei. Jesus er den eneste Frelseren!»

19
jul

«I de landene der det er forfølgelse nytter det ikke å invitere ufrelste til et bedre liv, for hvis folk velger Jesus vil de etter all sannsynlighet få det mye verre menneskelig sett. Men de vil få tilgivelse, evig liv og gleden over å kjenne Mesteren. Evigheten flytter nærmere i nasjoner med forfølgelse.»

16
jul

«Hvis vi inkluderer de grunnleggende og ubehagelige bitene av evangeliet, så vil det være med på å vekke kristne over hele landet. For å virkelig forstå de gode nyhetene trenger vi også å forstå de dårlige nyhetene om hvorfor vi trenger frelse.»

13
jul

«La oss få på plass det grunnleggende. Om man ikke er døpt – hvorfor ikke få det på plass? Om man ikke har erfart Åndens kraft – hvorfor ikke søke den erfaringen?»

12
jul

TILBAKE TIL DET GRUNNLEGGENDE

Kom tilbake til en gjenoppdagelse av Jesu skjønnhet og majestet i Ordet. Kom tilbake til korsets fot, og se omsorgen i Frelserens øyne. Kom tilbake til gleden over å tilhøre Kristus – din trofaste venn. Kom tilbake til stadige kjærlighetserklæringer til Mesteren. Kom tilbake til hvilen, det grunnleggende og det ekte. Ja, kom tilbake til Hans nærhet […]

11
jul

«Bli sterk i det grunnleggende, og mer frukt vil komme.»

10
jul

«Må Jesus hjelpe deg med å fullføre det Han har kalt deg til. Må Han sende deg personer og ressurser som kan hjelpe med å komme i mål med ufullførte oppgaver!» LAO

09
jul

Back to BASICS – tilbake til det GRUNNLEGGENDE

Mange menigheter hadde hatt godt av å gå tilbake til det helt grunnleggende. Det er så lett å gå i gamle spor slik at man blir sittende fast. Ting man tar som en selvfølge at folk har fått med seg, er ikke en selvfølge.  Her er noen av de grunnleggende temaene som det kan være lurt å […]

08
jul

«Det finnes en tid for å fullføre oppgaver og en tid for å hvile, men å bli i en holdning av bønn kan vi gjøre konstant.»

07
jul

«Guds folk er ikke kalt til retrett, men til å være frimodige med alt det gode vi har fått i Kristus! Framover mot nye seire i Jesu navn!»