Norge skal fylles med bønn!

Blogg

22
sept

«I bønnen kan vi få kreative ideer om hvordan vi kan bety noe for hverandre. Bønnen trenger å bli til invitasjoner, lyttende ører, deling av historier fra livet og praktisk hjelp.»

21
sept

«La oss be fram et hav av folk som tjener Jesus med sine KREATIVE GAVER, som skriver, tegner, maler, tar bilder, dikter, lager musikk, synger, lager film, designer og mye annet til Mesterens ære!»

20
sept

VELSIGNELSE OVER DITT ARBEID – DEL 2

Må Mesteren velsigne deg med ærlighet og nåde til å takle feilsteg på jobb. Må du få nåde til å være proaktiv og god til å forutse utfordringer slik at du kan sette inn tiltak tidlig. Må Jesus hjelpe og lede deg i all planlegging og strategisk tenkning. Må Herren velsigne deg med gode marginer […]

19
sept

«Må du lykkes med alt Gud har kalt deg til, og må svært mange bli kjent med Frelseren gjennom deg!»

18
sept

Velsignelse over ditt arbeid

Må Gud velsigne deg med glede og overskudd i arbeidet, slik at du opplever det som et givende kall og ikke bare en plikt. Må du ikke bare overleve, men også overvinne i alle situasjoner. Må Jesus gi deg kreative ideer og sine løsninger i alle oppgaver. Må Jesus hjelpe deg til å gjøre alt […]

17
sept

«Invester i evighetens verdier, og evigheten vil bli ditt fokus.»

16
sept

«Evighetsperspektivet trenger å styrkes i forkynnelsen, samtidig som undervisningen er livsnær og kommer fra ydmyke hjerter fulle av nåde og sannhet. Vi kan ikke ha en gjeng med forkynnere som setter menneskelig filosofi over Ordet, og kraftesløs humanisme framfor korsets kraft. Jesus er fortsatt den eneste veien til Himmelen, og uten å ta imot Hans ufortjente tilgivelse er man fortapt. Guds hjerte er at han vil at alle skal bli frelst, og den enkelte må bestemme seg om de vil komme hjem til den relasjonen de er skapt til å leve i – et evig vennskap med Han som er kjærlighet.»

15
sept

«Dette er en oppmuntring til alle pastorer og ledere om å våke over det grunnlaget vi har fått i Bibelen, med ydmykhet, tydelighet og respekt. Det som teller i evighetens lys er det som virkelig teller, og trofashet vil ha stor lønn!»

14
sept

«Vi trenger det gamle evangeliet tilbake, med sorg over synden, evighetens alvor, korsets råe enkelhet og helhjertet omvendelse som respons.»