Norge skal fylles med bønn!

Bønneskolen

Ønsker dere besøk av Bønneskolen?

Bønneskolen er et tverrkirkelig tilbud som både nye troende og erfarne kristne kan få utbytte av.

I bønnetjenesten for Norge ønsker vi at troende skal oppdage de mulighetene og den gleden som finnes i å kjenne en god og nådig Frelser. Det er mulig å se en forandring lokalt og nasjonalt, men det forutsetter bønn og handling. 

Ønsker dere å styrke det personlige bønnelivet, bønn i fellesskap og strategisk bønn på det lokale sted, så er Bønneskolen noe for dere.

Her er noen av temaene som gjennomgås i undervisningen:

Det personlige bønnelivet

 • Nåden og innbydelsen fra en god Far
 • Frihet i Kristus
 • Overgivelse til Guds gode vilje
 • Tips til tid med Gud (Gruppeoppgave)

Bønn i felleskap

 • Sammen står vi sterkere
 • Gud bygger «et bønnens hus for alle folk»
 • Proaktiv bønn
 • Bønn baner vei for evangeliet
 • Bønn og disippelgjøring

Strategisk bønn

 • Forsoning og enhet i Kristi menighet
 • Bønnealteret i hjemmet (Gruppeoppgave)
 • Tips til bønn for ledere
 • Mer om proaktiv bønn
 • Bønneinitiativ til inspirasjon