Norge skal fylles med bønn!

10 dager bønn for USA

02
feb

10 dager bønn for USA – dag 10 – bønn i en vanskelig tid

Om vi fortsetter å be for Statene i denne vanskelige tiden, vil det slå positivt tilbake på Norge. Det som skjer i USA vil påvirke oss enten positivt eller negativt, for deres innflytelse er så stor. Hva hvis vi står på terskelen av en ny Jesus-vekkelse som påvirker hele verden, og USA har en viktig rolle å spille i det? Da […]

01
feb

10 dager bønn for USA – dag 9 – ledere

«Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener,» Matt 20,25-26 Om det finnes en tid der det er viktig […]

31
jan

10 dager bønn for USA – dag 8 – respekt for livet

«Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Salme 139,16-17 Foran Himmelens store besøkelsestider, har det vært vanlig at mørkets […]

30
jan

10 dager bønn for USA – dag 7 – forholdet til Israel

«Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg.» Salme 122,6 I dag ber vi om et enda bedre forhold mellom USA og Israel. Kanskje vi for første gang i historien får se at amerikanerne flytter ambassaden sin til Jerusalem? Vi ber om: At antisemittisme i Amerika skal reduseres At forholdet […]

29
jan

10 dager bønn for USA – dag 6 – familievekkelse

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» 1 Mos 1,27 I USA har det vært et kjør mot tradisjonelle familieverdier. De som har stått for et mer tradisjonelt syn på ekteskapet mellom mann og kvinne, har opplevd større press og motgang. Media og […]

28
jan

10 dager bønn for USA – dag 5 – vekkelse

«Vi har virkelig behov for å klatre oppover Golgata høyden på våre kne, for å studere det underbare korset i en holdning av ydmykhet og beundring. Kirken trenger først å omvende seg, så vil det løsne i verden! Kirken må først gråte, så vil alterne bli fylt med gråtende og angrende syndere.» Leonard Ravenhill Den […]

27
jan

10 dager bønn for USA – dag 4 – evighetsfokus

«For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen…» 1 Tim 6,10 Den amerikanske drømmen kommer til å svikte, men om amerikanerne satser på de verdiene som er evige, vil deres liv bety noe utover dette livet. De evige verdiene er de som vil bety […]

26
jan

10 dager bønn for USA – dag 3 – praktisk nestekjærlighet

«La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse.» Fil 2,5-7 Da Kongenes Konge kom […]

25
jan

10 dager bønn for USA – dag 2 – ydmykhet

«Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte i mot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» 1 Pet 5,6 Nøkkelen til storhet for USA er ikke stolthet og tro på egen styrke og […]

24
jan

10 dager bønn for USA – dag 1 – overgivelse og visdom

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, for det er etter Guds vilje […]