Norge skal fylles med bønn!

21 dager bønn for Norge

27
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 21

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Salme 127,1-2 Uten at Gud bygger landet, vil vi ikke klare å bygge noe virkelig positivt og varig. […]

26
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 20

«Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.» 1 Tim 2,1-2 I dag ber vi om at det skal reises opp kontinuerlig […]

25
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 19

«Og han lærte dem og sa: Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.» Mark 11,17a Gud vil ikke at materielle ting skal få fokus framfor vår relasjon i bønn med Ham. Materialisme har stjålet mye oppmerksomhet og framgang fra Guds […]

24
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 18

«Det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge – for dem er et lys opprunnet.» Matt 4,16 I dag ber vi spesielt for alle som lider på ulike måter i landet. La oss be om hjerterom og gjestfrihet for de som føler […]

23
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 17

«Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg.» Salme 122,6 Holocaustsenteret har gjennomført undersøkelser om antisemittiske holdninger i Norge (2012 & 2014). Funnene deres har blant annet vist et forkvaklet syn på Midtøsten-konflikten. 38 % (2012) mente at jødenes behandling av palestinerne kunne sammenlignes med nazistenes behandling av jødene. Dette […]

22
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 16

«Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet,…» Esek 22,30 Noen er kalt til å lede i bønn på ulike måter, men noen kan ha kommet bort fra å kalle folk til bønn og lede med overbevisning. I […]

21
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 15

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» 1 Mos 1,27 Menneskeverdet står og svever uten et fast holdepunkt, om livet er en tilfeldighet og det materielle er den eneste virkelighet. Vår verdi er da bare noe vi har funnet på uten et objektivt […]

20
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 14

«Mange familier brytes i stykker fordi bønnealteret i familien er revet ned. Ektefeller bryter opp fordi de ikke bryter sammen innfor Gud, hører hans ord og ber sammen. (Matt 18,19) Det er fremdeles sant at: FAMILIER SOM BER SAMMEN OG LEKER SAMMEN, HOLDER SAMMEN.» Disse ordene av Armin Gesswein i boka Vekkelsens lov, skal få […]

19
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 13

«Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!» Jes 40,3 Fra ulike aldergrupper, ulike kirkesamfunn, ulike kulturer og ulike steder, kaller Gud troende over hele landet til å bygge bønnealtere. Bønnens ild må holdes brennende. Bønnealtere vil rydde vei for Herren, og […]

18
des

BØNNEFOKUS 21 DAGER – Gjenopprettelse for Norge – dag 12

«Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.» Apg 17,24 Jesus holder på å opprette et mer helhetlig bilde av menigheten. Der mange har vært opptatt av å gå til kirken, så er Jesus […]

1 2 3