Norge skal fylles med bønn!

21 dager bønn for OSLO