Norge skal fylles med bønn!

40 dager bønn for FAMILIEN

16
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 40 FORFØLGELSE OG BØNNESVAR

Nå i endens tid kommer forfølgelsen til å øke. Mange er allerede forfulgt for sin tro i Asia og Nord-Afrika, men det kommer også mer forfølgelse til vesten. Forløpertjenesten til Jesu første komme ble halshugd fordi han talte inn i en sak som handlet om familien. Hva kommer til å skje med troende som taler tydelig om […]

15
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 39 FORSONING

«Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene,» Malaki 4,6 I den siste tid som vi er inne i, er det store behov for forsoning i familier mellom foreldre og barn, spesielt fedre og barn. Vekkelsen i endens tid kommer til å ha dette som en viktig ingrediens! La oss be om: Forsoning mellom […]

14
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 38 OPPFYLTE LØFTER

«De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!» Apg 16,31 Det finnes løfter over våre liv og familier som venter på oppfyllelsen. Som Hanna i tempelet kan vi sende opp hjertets desperate rop om å se løftene oppfylt. Vi kan ikke bare nøye oss med et vanlig liv, for […]

13
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 37 FAMILIEVEKKELSE

«Sønner av deg skal bygge opp igjen ruiner fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjenmurbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i landet.» Jesaja 58,12 Disse versene viser at Herren ønsker å gjenopprette sine grunnleggende […]

12
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 36 EKTESKAPETS MYSTERIUM

«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten.» Ef 5,31-32 Det er meningen at ekteskapet vise oss noe om Jesu forhold til sin menighet. Kan fienden ødelegge ekteskapet, vil det […]

11
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 35 KIRKEVALGET DEL 2

«Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får herske over den! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud!» Joel 2,17 Den norske kirke behøver våre bønner slik at de kan finne tilbake til tro på Bibelen, […]

10
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 34 VALGET DEL 3

«Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner,… for konger og for alle som er i høy stilling,» 1 Tim 2,1 (NB 88) I dag er det fokus på å be om at familievennlig politikk skal gjøres gjeldende og bevares etter valget. Det er fortsatt sant at slik det går med familien […]

09
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 33 VALGET DEL 2

«Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner,… for konger og for alle som er i høy stilling,» 1 Tim 2,1 (NB 88) Vi fortsetter å be for lokalvalget og politikere. La oss be om: At Jesus skal møte alle politikere At Jesus skal velsigne familiene til lokalpolitikere At Jesus skal bli æret […]

08
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 32 VALGET

«Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner,… for konger og for alle som er i høy stilling,»  2 Tim 2,1 (NB 88) Lokalvalget er rett rundt hjørnet. Våre bønner kan bety en forskjell, slik at gode folk kommer inn i styre og stell. La oss be om: Om velsignelse over […]

07
sep

40 DAGER BØNN FOR FAMILIEN – DAG 31 FULLFØRE OPPGAVER

«Jeg roper til Gud, Den Høyeste, til Gud, som fullfører sin gjerning for meg.» Salme 57,3 (NB 88) Mesteren ønsker å hjelpe oss med å fullføre oppgaver. I mange familier er ufullførte oppgaver en stor hindring for mer velsignelse. Ikke alle oppgaver er like viktige, men det finnes noen som kommer til å løfte livskvaliteten betraktelig. Her […]

1 2 5