Norge skal fylles med bønn!

Lenker


INTERNASJONAL BØNN

Åpne dører – bønn og engasjement for forfulgte kristne

www.opendoors.no

Global Prayer Resource Network

www.globalprn.com 

Operation World – bønn for nasjonene

www.operationworld.org  

Day of Prayer for the Peace of Jerusalem

www.daytopray.com

Global Day Of Prayer 

www.globaldayofprayer.com


 

NASJONAL BØNN

Nasjonalt Bønneråd

www.bonnfornorge.no

Bønn for alle/Bønnetjenesten for Norge

www.bønnforalle.no


 

BØNNESKOLE

College of Prayer (Armin Gesswein)

www.collegeofprayer.org


 

MENIGHETSBYGGING OG PLANTING

Thom Rainer – leder for LifeWay i USA

www.thomrainer.com

Sendt Norge

www.sendtnorge.no/


 

BIBELEN

Bible Gateway (mange forskjellige oversettelser og streaming av mange ulike lydbibler)

www.biblegateway.com

Faith Comes by Hearing – gratis lydbibel på engelsk

www.faithcomesbyhearing.com

Bibelselskapet

www.bibel.no


 

FRIHET – KAMP MOT MODERNE SLAVERI

«Du kan velge å se en annen vei, men du kan aldri igjen si at du ikke visste.»
William Wilberforce

A21

www.a21.org

A Heart for Justice

www.aheartforjustice.com

Frihet 21 – norsk initiativ fra Hillsong-nettverket

www.frihet21.no

Global Slavery Index – de siste internasjonale tallene

www.globalslaveryindex.org

Bønnepunkter fra Global Prayer Resource Network kan ses HER.