Norge skal fylles med bønn!

Om BFN

Om oss

Bønnetjenesten for Norge har fusjonert med Bønn for alle.

Vårt mål er gjenopprettelse av menighetens bønneliv på alle plan – personlig, i menighetssammenheng og tverrkirkelig.

Vår drivkraft er Guds hjertelag for de fortapte. Vi ønsker å se en landsvekkelse som setter Jesu navn på dagsorden igjen, og synliggjør menigheten på en måte som skaper troverdighet.

Våre «verktøy» i dette arbeidet er:
FORBEDEREN som sendes alle bønnepartnere annenhver måned. I tillegg satser vi på bønneseminar, bønneskoler og bønnehelger i menighetene. Bønnemobiliseringer og samarbeid med andre bønnenettverk inngår også som en del av vår strategi. Tro og Håp er et initiativ som springer ut fra BFN der vi ønsker å gjøre evangeliseringsressurser og ulike tjenestegaver tilgjengelig for byer og tettsteder.

Mer info kommer.